குறைந்த செலவில் வெப்சைட்...

உங்கள் கடை அல்லது நிறுவனத்திற்கு, சொந்த பயன்பாட்டிற்கு வலைதளம் குறைந்த செலவில் வடிவமைத்து தரப்படும்… உங்களுக்கான வெப்சைட் விபரங்களை கீழே சென்று பார்க்கவும்…

Choose Your PLAN

WordPress website level of design and domain + hosting 

Starter

Rs.3500

/Year

Host website 1

Storage Space - 1 GB

Monthly Bandwidth - 10 GB

MySQL Databases - 1

Email Accounts - 1

Basic

Rs.5000

/Year

Host website 1

Storage Space - Unlimited

Monthly Bandwidth - Unlimited

MySQL Databases - Unlimited

Email Accounts - Unlimited

E-Commerce

Rs.10000

/Year

Host website 1

Storage Space - Unlimited

Monthly Bandwidth - Unlimited

Payment Gateway

Premium Theme

C-Panel

Email Account - Unlimited

C-Panel Login